K R E A T I V   I N N S A T S  I

O V E R  3 0  Å R

 

REVIDERT OG UTVIDET 2015 

 

Denne nettsiden undersøker og formidler stoff om Stavangerflint (1946 - 1979) og brukskunstneren INGER WAAGE (1923 - 1995).

Siden tar også for seg de øvrige av bedriftens faste designere - med presentasjoner av Jonas Hinna, Kari Nyquist, Anne Lofthus, Gro Pedersen Claussen, Turi Gramstad Oliver, Nils Aa. Sivertsen, Berit Jensen, Thorbjørn Feyling, Eystein Sandnes og Kåre Berven Fjeldsaa.

 Arkiver fra Stavangerflint om bedriften og dens kunstneriske medarbeidere har i all hovedsak gått tapt. Takket være bidrag fra et stort antall informanter og bevarte gjenstander og dokumentarisk stoff i privat eie, som er blitt fotografert, kopiert og scannet, har det vært mulig å rekonstruere deler av bedriftens historie, herunder informasjon om bedriftens kunstneriske medarbeidere. 

Bevart materiale fra Stavangerflint ved Figgjo AS er overtatt av Vitenfabrikken/Jærmuseet i Sandnes sammen med Figgjos bedriftssamling. På sikt tar museet sikte på en temporær utstilling av arbeider fra Stavangerflint.


 Fil Stavangerflints historie sikres - på Vitenfabrikken i Sandnes (PDF)

 

Fil Bibliografi 2015 - Inger Waage og Stavangerflint (PDF)

 

Fil Designikon fra Stavanger (FDF) 

 

 

Ta gjerne kontakt med Jan Gjerde, Engelsminnegt 36, 4008 Stavanger, jangjerd@online.no

Storbritannia 

 I noen få tilfeller er det benyttet bilder hvor fotografens navn ikke har vært kjent. Vennligst ta kontakt dersom du finner bilder som du har opphavsretten til.

Når du åpner en PDF-fil, kan du bestemme størrelsen og visningsformatet ved å gå inn på menypunktet Vis/View, - strekpunkt Sidevisning/Page Display.