D E  S O M   S K A P T E   F O R M E N E

O G   D E K O R E N E


En rekke kunstnere innen keramikk og brukskunst var fast knyttet til Stavangerflint AS og Figgjo Fajanse - Stavangerflint AS, avdeling Stavanger,  for kortere eller lengre perioder. Stavangerflint hadde et stort sortiment og produserte varer for mange ulike smaksretninger. Mange serviser og andre gjenstander ble stempelsignerte med kunstnernavn. Men ikke alle. Fortsatt er det mange former og dekorer som ble produsert ved Stavangerflint som vi ikke vet med sikkerhet hvem som har designet. Da vil kjennskap til den enkelte designers typiske uttrykksform være til hjelp - men dette gir ikke alltid sikre svar. 

På denne siden presenterer vi kunstnerportretter som en del av Stavangerflints historie.

 

Fil  Jonas Hinna v/Jan Gjerde (PDF)

Fil Kari Nyquist v/Jan Gjerde (PDF)

Fil Anne Lofthus v/ Marit Valla (PDF).

 Fil Gro Pedersen Claussen v/ Jan Gjerde (PDF)

Fil Nils Aa. Sivertsen v/ Jan Gjerde (PDF)

Fil Berit Jensen v/Jan Gjerde (PDF).

Fil Thorbjørn Feyling v/Jan Gjerde (PDF)

Fil Eystein Sandnes v/ Jan Gjerde (PDF)

Fil  Kåre Berven Fjeldsaa v/ Jan Gjerde (PDF)

Fil Turi Gramstad Oliver v/ Jan Gjerde (PDF)

 

 Når du åpner en PDF-fil, kan du bestemme størrelsen og visningsformatet ved å gå inn på menypunktet Vis/View, - strekpunkt Sidevisning/Page Display.