F R A   P O T T E M A K E R I

 

T I L   K E R A M I S K   I N D U S T R I

 

 

Pottemakerindustrien har lange tradisjoner i Rogaland. Først ute var Sandnes Potteri, etablert av Simon Pottemaker i 1842. Siden fulgte bl.a Hana og Holmens Potterier (1865 - 1932), Ganns Potteri- og Teglverk (1874 – 1975), Graverens Teglverk (1901 – 1975) og den sammenslåtte bedriften A/S Gann Graveren (1961 – 1994). Bedriftene i Sandnes benyttet lokal leire.

  Egersund Potteri, seinere Egersunds Fayancefabrik og A/S Egersunds Fayancefabriks CO, ble etablert i 1847. Produksjonen ved bedriften varte til 1979.

Figgjo AS ble etablert i 1941 under navnet Figgjo Kraftselskap A/S. Allerede under Den andre verdenskrig hadde bedriften startet produksjon av keramikk basert på lokal leire. I 1949 skiftet bedriften navn til Figgjo Fajanse AS og beholdt dette navnet til fusjonen med Stavangerflint AS i 1968.

Stavangerflint AS ble stiftet i 1946 med produksjonsstart i 1949. Ved starten hadde bedriften navnet Stavanger Fajansefabrikk A/s, mens produktene ble markedsført under navnet Stavangerflint. I 1952 skiftet bedriften navn til Stavangerflint A/S.

 

Fil SMÅ:Fra Kvaleberg til cyberspace (PDF)

Stavangerflints historie 


 Stavanger Museums Årbok 116. årgang, ISBN 972-82-90054-69-9, ISSN 0333-0656

 

 

Når du åpner en PDF-fil, kan du bestemme størrelsen og visningsformatet ved å gå inn på menypunktet Vis/View, - strekpunkt Sidevisning/Page Display.