Kjennetegn turistplatter

 
Det finnes knapt den by eller severdighet i Norge og Danmark som ikke har sin
platte som er tegnet og produsert ved Stavangerflint. Også byer og steder i
Sverige og USA har sine turistartikler fra Norge.
 
Alle designerne ved fabrikken deltok i tegningen av motiver.
De er sjeldent signerte, derfor kan det gjerne by på
problemer å bestemme hvem kunstneren er,
dersom en ikke kjenner den enkelte
tegners særpreg.
 
Denne oversikten kan være til hjelp i de aller fleste tilfeller.
 
 
 
 
Fil H V E M   V A R  T E G N E R E N ?